Volcano

Ulei pe pânză
(100 x 120 cm)


"Volcano" oferă narațiunea vizuală a metamorfozei în cheie alchimică prin botezul cathartic al focului. Pândită de pericolul alunecării la orice pas, această evoluție către un plan superior al existenței este marcată vizual prin spirala ascendentă descrisă de trepte și simbolic prin juxtapunerea celor două ipostaze succesive ale aceleiași ființe: omida și fluturele. Istoria existenței proprii și colective, reprezentată de vasul antic, servește drept fundament călătoriei inițiatice individuale, care este încurajată de leitmotivul ce simbolizează motivația transformării în lucrările lui HNK, cubul de zahăr. ALEXNDRU RĂDULESCU, 2016